Skolnämnden

Förutom skolärenden handhar skolnämnden även ungdomsnämndsärenden.

Ordinarie ledamöter

Regina Pettersson, ordförande
Anita Hildén, vice
Anders Jansson
Stig Karlsson
Nils Eriksson
 

Personliga ersättare

Henrik Elomaa
Annika Gustafsson
Raul Petrell
Magnus Lindholm
Terese Eriksson

Föredragande

Skoldirektör Kerstin Lindholm

Publicerad 27.4.2016
Uppdaterad 2.3.2017