Port Mate

Port Mate 1.9.2016 – 31.12.2019 (272.744 €)

Mål: hamnplanering, el-planering, säkerhetsplan, digital info, ”grön service”, servicehus, avloppslösningar, bastu, belysning, solpaneler, pontonbryggor, gemensam marknadsföring

Resultat: Ökad säkerhet, bättre digital info, och ”grön service” ger lättillgänglig, attraktiv service och mera besökare.

Du kan läsa mera om Port Mate på Central Baltics hemsida.

 

Nu är projektet i full gång, för tillfället upphandlar kommunen el-planering, pontonbryggor och snart även grävmaskins entreprenör för nedläggning av nytt avloppsystem.

Publicerad 8.12.2016
Uppdaterad 6.4.2017