Gästhamnen

Anbudsförfrågan Gästhamnen

Sottunga kommun begär in anbud för driften av gästhamnen och restaurang Salteriet i Sottunga.

Sista inlämningsdag  11.1.2021. Anbudet skickas till Sottunga kommun, 22720 Sottunga.

Ytterligare uppgifter i bilaga.

Publicerad 5.11.2020
Uppdaterad 5.11.2020