Polismyndighetens tillståndsenhet på Sottunga tisdag 27 september 2022

Polismyndighetens tillståndsenhet besöker Sottunga tisdagen den 27 september 2022.

Servicemottagningen sker i skolbyggnaden och vi är på plats mellan kl. 11.15 - 13.00.

Har du avsikt att ansöka eller förnya något tillstånd så kontakta gärna oss senast 20 september per telefon 018 - 527105 eller per email tillstand.aland@polisen.ax.

Till de flesta ansökningar skall bifogas t.ex. passfoto, synintyg eller dylikt så med att kontakta oss i förväg kan vi informera och förbereda ärendet.

27.9.2022 11:15 till 13:00
Publicerad 25.8.2022
Uppdaterad 25.8.2022