Bygga & bo

Lediga bostäder och tomter. Byggnadslov, sophantering, vatten och avlopp, vägar och annan information för dig som vill bygga och bo på Sottunga.

Byggnadsnämndens tjänsteman är byggnadsinspektör Ralf Granlund.

Publicerad 12.5.2016
Uppdaterad 10.9.2018