Bygga & bo

Lediga bostäder och tomter. Byggnadslov, sophantering, vatten och avlopp, vägar och annan information för dig som vill bygga och bo på Sottunga.

Byggnadsnämndens tjänsteman är byggnadsinspektör Ralf Granlund , tfn tj (018) 25183 .

Publicerad 12.5.2016
Uppdaterad 2.3.2017