Hälsovård

Hälso- och sjukvårdsmottagningen

Hälsovårdaren är anställd av Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) som lyder under landskapsregeringen som en självständig enhet.

Vid akuta sjukdomsfall utanför jourtid, gäller allmänt nödnummer 112.

Mottagningen är öppen:

måndag-torsdag kl. 8-13.00
fredag -stängt-

lördag, söndag: Beredskap 09.00-16.00

Publicerad 7.12.2016
Uppdaterad 16.1.2017