Upphandlingar

Här hittar du kommunens upphandlingar. Har du frågor, kontakta kommunsekreterare Kennet Lundström.

Entreprenör för avlopps nedläggning

3.2.2017 | Tjänster
Härmed upphandlar Sottunga kommun entreprenör för nedläggning av nytt avloppssystem i Sottunga hamn.

Pontonbryggor till Sottunga gästhamn

3.2.2017 | Varor
Härmed upphandlar Sottunga kommun pontonbryggor till Sottunga gästhamn. Anbud lämanas in senast 10.02.2017.

Elplanering i Sottunga hamn

3.2.2017 | Tjänster
Härmed upphandlar Sottunga kommun elplanering i Sottunga hamn.

Renovering av Salteriet

3.2.2017 | Tjänster
Härmed upphandlar Sottunga kommun renovering av salteri byggnaden, "Salteriet" i Sottunga hamn. Anbud lämnas in senast 10.02.2017.
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 3.2.2017