Ändring i färjtrafiken på Södra Linjen: På grund av stora byggnadsarbeten på Kökar fredagen den 7 april, görs följande ändring i turlistan (senareläggning av avgång 45 min): Fredag 7.4 avgår M/S...