Förvaltning

Kommunkansliet

Behöver du kopiera, använda tvättstugan, kvittera ut nyckel till islageret eller vill du veta mer om Sottunganytt? Kika in hos Kennet på kansliet och han hjälper dig.

Kommunkansliet på Sottunga ligger mitt i "centrum" där alla byvägar möts. Kansliet är kontorslokalen bredvid Almas Galleri och vägg i vägg med Sottunga rådgivning. Här inryms många funktioner på få kvadratmeter eftersom kansliet fungerar som socialkontor, byggnadskontor, miljötekniskt kontor samt turistinformation med mera!

 

Kommunkansliet är bemannat:

tisdag- torsdag 09.00 -15.00

Öppethållningstiderna varierar beroende på kommunsekreterarens uppdrag, exempelvis möten

Kontaktas vid behov på 018 55 125 eller e-post

Publicerad 7.12.2016
Uppdaterad 5.10.2018