Sottunga kommun lediganslår ett vikariat som skoldirektör för tiden 15.01.2018 – 31.07.2019....