Statsrådet fattade den 6 maj ett principbeslut, som preciserar regeringens riktlinjer när det...