Byggnadstekniska/räddningsnämnden

Ordinarie ledamöter

Stig Törnroos, ordförande
Karl Olof Eklund, vice
Viking Danielsson
Birgitta Saurén
Helena Johans

Ersättare

Göran Grönholm
Rune Sjölander
Bertel Eriksson
Ronnie Jansson
Tomas Pettersson

Föredragande

Byggmästare Ralf Granlund
Släckningschef Stig Törnroos

Publicerad 27.4.2016
Uppdaterad 16.5.2016