Kommunfullmäktige

Förtroendevalda för 2016-2019

Ordinarie 

Göran Stenros (ordförande)
Regina Pettersson (vice ordförande)
Kerstin Ivarsson
Stig Törnroos
John Lindholm
Hans Pettersson
Nils Eriksson
Raul Petrell
Viking Danielsson

Suppleanter

Britt Pettersson 
Thomas Lindström
Inga Eklund 
Britta Gustafsson

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 17.1.2017