Kommunstyrelsen

Kommunstyrelse för perioden 2016-2019

Ordinarie medlem Personlig suppleant
Björn Rönnlöf (ordförande) Inga-Lill Pettersson
Märta Grunér (vice ordförande) Maj-Britt Jansson
Sara Johans Henrik Elomaa
Göran Björk Johan Eriksson
Stig Karlsson Göran Grönholm
Charlotta Bäcksbacka-Karlsson Victoria Näfverborn

 

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 27.4.2016