St Olav Waterways

St Olav Waterways 1.9.2016 – 30.11.2019 (92.148 €)

Mål: Anknyta till befintlig St Olav led, skapa ny led från Åbo till Hudiksvall, pilgrimsled även på vatten, led på Sottunga, off-season turism, pilgrimscenter, digital info, marknadsföringsmaterial, erbjuda aktivitetspaket, synliggöra attraktioner.

Resultat: Ökad off-season turism

Du kan läsa mera om projektet här.

Publicerad 8.12.2016
Uppdaterad 15.11.2017