Representanter i kommunförbund o.d. 2016-2019

Mellankommunal ombudsstämma

Björn Rönnlöf, Göran Stenros

Nämndemän vid Ålands Tingsrätt

Nils Eriksson, Birgitta Saurén

Ålands Omsorgsförbund

Helena Johans, ersättareTaija Eriksson

Ålands Kommunförbund

Björn Rönnlöf och Bertel Eriksson
ersättare Göran Stenros och Göran Björk

De Gamlas Hem

Rosita Stenros, ersättare Birgitta Saurén

Visit Åland

Viktoria Näfverborn, ersättare Raul Petrell

MISE

Göran Stenros, ersättare Tom Karlsson

Skärgårdsnämnden

Björn Rönnlöf och Rosita Stenroos, ersättare Peter Karlsson, Kerstin Lindholm

FAB Nymars

Rune Sandberg och Siv Törnroos (o
rdf. Bertel Eriksson, disponent Kennet Lundström)

FAB Marklint

Märtha Grunér (ordf. Nils Eriksson)

Lantmäterigodemän

Rune Sjölander, Rune Sandberg, Thomas Lindström
Göran Björk och Victoria Näfverborn

Föreningen Företagsam Skärgård

Björn Rönnlöf, ersättare Charlotta Bäcksbacka-Karlsson. Väljs senare.
 

Publicerad 27.4.2016
Uppdaterad 27.4.2016