Barn & skola

Sottunga grundskola

Grundskolan i Sottunga by med modern gymnastiksal blev färdig renoverad 2016. Årskurser från 1-9.

Sottunga daghem/lekskola

Hösten 2023 öppnade verksamheten igen och är aktiv med flera barn på plats varje vecka. 

Till höger finns PDF-filer med mer information. 

 

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 14.4.2024