Ålands polismyndighet informerar

Publicerad 1.5.2023 20:05

Polismyndighetens tillståndsenhet besöker Sottunga torsdagen den 25 maj 2023.

Servicemottagningen sker i skolbyggnaden och vi är på plats mellan kl. 11.30 - 12.45. 
Har du avsikt att ansöka eller förnya något tillstånd så kontakta gärna oss senast 17 maj per telefon 018 - 527105 eller per email tillstand.aland@polisen.ax
Till de flesta ansökningar skall bifogas t.ex. passfoto, synintyg eller dylikt så med att kontakta oss i förväg kan vi informera och förbereda ärendet. 

/Tillståndsenheten vid Ålands polismyndighet  

Publicerad 1.5.2023
Uppdaterad 1.5.2023