Södö gruvorna

Södö gruvorna

Upptäckten av järnmalm på Södö gjordes år 1835 efter anvisningar av lotsåldermannen. Provbrytning inleddes 1839 och verklig brytning skedde sommartid åren 1843-47. Totalt bröts endast ca 1700 ton järnmalm och hela företaget ansågs ha blivit ett fiasko. I början utgjordes arbetsstyrkan av 35 man och allteftersom sommaren framskred började man fara hem för att bärga hö och av återstoden var en del mycket begivna på fylleri. Ett annat år sköttes driften av 10 fångar. Krutkällaren står ännu kvar på Södö.

 

Publicerad 25.11.2016
Uppdaterad 25.11.2016