Bobarhet

Hur bobara är vi?

Under perioden juni 2022 - februari 2023 genomfördes en studie om bobarheten, denna var beställd av Företagsam Skärgård och finansierades av Leader Åland.

Det som har studerats är:

Platsens identitet

Ekosystem

Färskvatten

Energi

Lokal ekonomi

Offentlig Service

Välmående människor

Ni kan läsa mer om den fullständiga rapporten om Sottunga i pdf-filen, det går också att se ett youtube klipp med en kort sammanfattning här: https://www.youtube.com/watch?v=YX2_dfejVa0&t=1s  

Publicerad 9.3.2023
Uppdaterad 9.3.2023