Klient- och patientombudsman

Klient- och patientombudsman för Åland

Klient- och patientombudsman Benjamin Sidorov ger råd och hjälp i frågor som gäller klienters eller patienters rättigheter inom socialvården.

Klient är personen om den vårdas eller tas omhand av en anställd inom den kommunala socialvården.
Patient är personen om den vårdas eller tas omhand av en anställd inom sjukvården, på Åland alltså av ÅHS.

Enligt 23 § i klientlagen:

"Verksamhetsenheten ska lämna sina klienter tillräcklig information om
deras rätt att framställa anmärkning och göra det så enkelt för
dem som möjligt att framställa anmärkning."

 

På Ålands Ombudsmannamyndighets hemsida hittar du mera information. Säkrast anträffbar på telefon,
måndag-fredag kl 09.00 - 11.00.

Besöksadress:            Ålands Ombudsmannamyndighet
                                   Kvarteret iTiden, vån.1,
                                   Elverksgatan 10
                                   22 100 Mariehamn.

Publicerad 2.2.2017
Uppdaterad 4.6.2020