Hälsovård

Endast tidsbokad mottagning tisdagar och onsdagar

Hälsovårdare på Sottunga
Tisdagar kl. 9 - 13
Onsdagar kl. 8 - 13

För bokning av tid ring:

Sottunga: 040 591 6426
Föglö: 0400 780 233
Föglö tar även emot bokningar till Sottunga och finns tillgängliga om ingen på plats på Sottunga

Information och kontaktuppgifter till Ålands Hälso- och sjukvård finns på:
ahs.ax

Aktuell information om coronavirus finns på ahs.ax och thl.fi

Sjukvårdsupplysning: 018-538 500
Akute·n vid Ålands Centr,alsjukhus: 018-5355 (växeln) AKUTA.SJUKDOMSFALL RING: 112

Övriga tider (TeleQ): Måndagar 8-16
Torsdagar 8-16
Fredagar 8-14

Tel: 040 591 6426 (tele-Q)
Alla dessa dagar kan man ringa. Då ringer vi upp om du trycker 1.

Sottunga har genom ÅHS en egen läkare som besöker mottagningen en gång i månaden. För aktuella datum se Sottunganytt och kommunens sida på Facebook

Publicerad 2.11.2022
Uppdaterad 2.11.2022