Hälsovård

Hälso- och sjukvårdsmottagningen

Sottungas hälso- och sjukvårdsmottagning är bemannad enligt följande: 

Tisdagar: kl. 10.30-13.00

Torsdagar: kl. 11.30-16.00

Under dessa tider kontaktas sjukskötare/Hälsovårdare på tel 018-55182. Övriga tider kopplas samtalen vidare till sjukvårdsupplysningen. För sjukvårdsupplysning kontakta Mariehamns hälsocentral på tel. 018-538500. 

Sottunga har genom ÅHS en egen läkare som besöker mottagningen en gång i månaden. För aktuella datum se Sottunganytt och kommunens sida på Facebook.

För akuta ärenden: Ring 112

Publicerad 7.12.2016
Uppdaterad 4.6.2020