Arvoden

Arvoden, förtroendevalda 2024

Fullmäktigeordförande 830 €/år
Styrelseordförande  830 €/år
Socialnämndsordförande 580 €/år 
Trafiknämndsordförande 420 €/år
Näringsnämndsordförande 275 €/år
Bildningsnämndsordförande 275 €/år
Kulturnämndsordförande 275 €/år
Byggnads-Räddningsnämnd 275 €/år
Valnämndsordförande 420 €/år + 100 €/val
Valfunktionärer 17 €/h
Lekmannarevisorer 25 €/h

 

 

 

Publicerad 24.11.2016
Uppdaterad 4.12.2023