Arvoden

Arvoden, förtroendevalda 2017

Fullmäktigeordförande 730 €/år
Styrelseordförande 730 €
Socialnämndsordförande 360 €
Trafiknämndsordförande 360 €
Näringsnämndsordförande 220 €
Skolnämndsordförande 220 €
Kulturnämndsordförande 220 €
Byggnads-Räddningsnämnd 220 €
Valnämndsordförande 360 € (+100 €/val)
Valfunktionärer 10 €/h
Lekmannarevisorer 23 €/h
Publicerad 24.11.2016
Uppdaterad 2.3.2017