Arvoden

Arvoden, förtroendevalda 2022

Fullmäktigeordförande 790 €/år
Styrelseordförande  790 €/år
Socialnämndsordförande 550 €/år 
Trafiknämndsordförande 400 €/år
Näringsnämndsordförande 250 €/år
Bildningsnämndsordförande 250 €/år
Kulturnämndsordförande 250 €/år
Byggnads-Räddningsnämnd 250 €/år
Valnämndsordförande 400 €/år + 100 €/val
Valfunktionärer 16 €/h
Lekmannarevisorer 24 €/h

 

 

Publicerad 24.11.2016
Uppdaterad 4.4.2022