Optisk fiber

Fiberanslutning

Här kan du läsa om kommunens planer på att bygga ut det optiska fibernätet till kommunens fastigheter. Även privata hushåll skall kunna ansluta sig till självkostnadspris.

Publicerad 8.12.2016
Uppdaterad 8.12.2016