Hemvård

Hemvård, eller hemhjälp, kan bestå av grundvård så som på- och avklädning eller hjälp med personlig hygien, enklare sjukvårdsåtgärder, lättare städning. Målsättningen är att kunna erbjuda hemvård till äldre personer för att kunna möjliggöra kvarboende i det egna hemmet så länge som möjligt.

Hemvården bedöms utgående från vårdbehovet. Omsorgschefen och hemvårdaren gör ett hembesök där fastställandet görs. Kommunens vård- och service plan utgör grund för vårdbedömningen och hemvårdens avgifter. Ingen avgift debiteras för det första besöket. Hemservicetaxan beskrivs i detalj i omsorgsnämndens beskrivning över taxor, läs mer här.

Vid frågor kontakta omsorgschef Camilla Enberg.

Publicerad 7.12.2016
Uppdaterad 15.4.2024