Kommunikationer

Kommunikationer

Kommunikationerna till och från Sottunga sköttes förr helt och hållet på egna kölar. Vid otjänligt väder kunde upp till 50 genomresande vara inkvarterade på Sottunga. Vi är inne på 1900-talets början förrän mera regelbunden form av ruttrafik påbörjades, nu till den nybyggda ”Bryggan”. Det var fartyg av många olika slag och storlek som avlöste varandra och det mest karakteristiska var den stora osäkerhet som alltid rådde om "båtens" ankomst. Från Sottunga utgick trafiken söderut till Kökar. Vintern medförde alltid problem. Om det överhuvudtaget förekom någon trafik var det vid isvintrar svårt att gå in till Bryggan. Varor och passagerare fick hämtas ute vid isrännan. På Buskskär uppfördes en vaktstuga för den brovakt som hadeatt se till att folk till utbyarna och till Kökar kunde ta sig över rännan. Ett stort kliv framåt tog utvecklingen då m/s Kökar kom år 1967 med daglig trafik till fasta Åland. Numera är hamnområdet utrustat med gästbryggor, matservering, en serviceanläggning för båtturister och cyklister samt en kiosk. Den ena av de färjor som tar sottungaborna till och från ön. Den här heter m/s Gudingen och systerfartyget heter m/s Skiftet.
 

Publicerad 24.11.2016
Uppdaterad 24.11.2016