Avgifter & Arvoden

Avgifter och Arvoden

Här kan du läsa mer om kommunens gällande avgifter och arvoden. Under fliken "kommunkansliet" finns taxor för kopiering, fax, sottunganytt, utkvittering av nycklar med mera!

Avgifter 2017

Avgifter anges med 24 % moms (om inget annat anges) och inbetalas på Sottunga kommuns konto:

ÅAB FI73 6601 0002 0455 40
BIC AABAFI22

 

 

 

 

Publicerad 12.5.2016
Uppdaterad 1.3.2017