Lotsplatserna

Lotsplatserna

Sottunga har alltid legat invid den stora skeppsleden mellan Sverige och Finland och huvudleden gick genom Småsottunga (Finnö), men kallas nu den ”lilla farleden”, pga att upplandningen har gjort farleden grund. Den nuvarande ”stora farleden” kom till på 1700-talet. Här har funnits två lotsplatser, nämligen Sottunga lotsplats och Mosshaga lotsplats. På Mosshaga verkade lotsar nästan uteslutande bosatta på Mosshaga. Den lotsplatsen indrogs 1918 och flyttades till grannkommunen. Sottunga lotsplats låg vid den viktigaste farleden och har verkat här åtminstone ända sedan bonden flyttade ut till Finnö år 1675. Sälsö lotsstuga byggdes år 1857 och har utgjort arbetsplats för många generationer sottungabor.Verksamheten upphörde 1968 efter ca 300 år, då den flyttades till
fasta Åland.
 

Publicerad 25.11.2016
Uppdaterad 25.11.2016