Kyrkan

Kyrkan

År 1544 upptas Sottunga i urkunderna som ett kapell. Själva byggnaden, ett sjöfararkapell, skall enligt traditionen ha stått ca 1 km från den nuvarande kyrkan. Platsen där kyrkan står idag bebyggdes första gången år 1661. Den kyrkan brändes under Stora Ofreden. Den nya uppfördes på samma ställe. I kyrkans östra ända byggdes ett torn, som senare revs och gav rum för ett kor. En klockstapel, den nuvarande, uppfördes år 1770. En omfattande renovering och tillbyggnad genomfördes 1802. Kyrkomuren byggdes 1838. Den nuvarande altartavlan är målad av P. Berggren i Stockholm år 1845 och föreställer Nattvarden. Kyrkskeppet ärtillverkat på 1700-talet av en kökarbo, som gett löftet att han skulle bygga två kyrkskepp, ett till Kökar och ett till Sottunga ifall han med livet i behåll skulle klara sig ur sin fångenskap hos sjörövare i norra Afrika. Egen präst fick Sottunga först år 1708. Sottunga lilla träkyrka. På denna plats sedan 1661. Kyrkogården sluttar vackert ner mot Kyrkviken.
 

Publicerad 24.11.2016
Uppdaterad 24.11.2016