Central Baltic

Central Baltic

Interreg programmet Central Baltic 2014 - 2020 är ett gränsöverskridande samarbetsprogram, mellan Finland, Estland, Lettland och Sverige godkännt av EU kommissionen. Interreg programmet är finansierat av den regionala utvecklingsfonden (ERUF). För tillfället stöder Central Baltic programmet 67 olika projekt. Läs mer om Central Baltic programmet här.

Sottunga kommun har blivit beviljade pengar i tre Central Baltic projekt, sammalgt 420 000€. Nedan kan du läsa en kort sammanfattning av de olika projekten. Mer detaljerad information finns under projektens respektive sidor.

 

Smart Ports 1.10.2015 – 30.9.2017 (55.400 €)

Mål:  hamnplanering, självbetjäningskiosk, försäljningsbod, webcamera, förbättra parkeringsområdet, el- och vattenanslutningar för båtar, renovering av byggnad

Resultat: Förbättrad service och mera besökare

Projektets hemsida www.smartports.net, https://helloports.com/home

 

Port Mate 1.9.2016 – 31.12.2019 (272.744 €)

Mål: hamnplanering, el-planering, säkerhetsplan, digital info, ”grön service”, servicehus, avloppslösningar, bastu, belysning, solpaneler, pontonbryggor, gemensam marknadsföring

Resultat: Ökad säkerhet, bättre digital info, och ”grön service” ger lättillgänglig, attraktiv service och mera besökare.

Se ett videoklipp här.

 

St Olav Waterways 1.9.2016 – 30.11.2019 (92.148 €)

Mål: Anknyta till befintlig St Olav led, skapa ny led från Åbo till Hudiksvall, pilgrimsled även på vatten, led på Sottunga, off-season turism, pilgrimscenter, digital info, marknadsföringsmaterial, erbjuda aktivitetspaket, synliggöra attraktioner.

Resultat: Ökad off-season turism

Läs mer på projektets egen hemsida.

Se ett videoklipp här.

Publicerad 7.12.2016
Uppdaterad 11.4.2021