Skutorna

Skutorna

I slutet av 1800-talet satte en omfattande skutseglation igång. Galeaser förde ved från skärgården till Stockholm och tog järnmalm tillbaka från Uppland till Dalsbruk. Sumpar seglade med levande fisk i fiskhåll men också med andra varor. Antalet sottungaskutor ökade år för år och var som mest år 1911 då det fanns åtminstone 16 stycken. Dione och Frid II är de enda större fartyg som byggdes som nya åt sottungaborna och det sistnämna fartyget byggdes på Sottunga. Den här epoken upphörde i slutet av 1930-talet.

 

Publicerad 24.11.2016
Uppdaterad 10.7.2022