ANBUD

Publicerad 7.6.2023 16:55

Bildningsnämnden begär in anbud på matportioner till Sottunga grundskola för tiden 16.8.2023 – 7.6.2024. Behovet är två matportioner per dag; måndag – fredag under skolans arbetsdagar. Matportionerna bör vara tillredda i ett av ÅMHM godkänt kök.

Intresserad? Kontakta utbildningschef Kerstin Lindholm: mobil +358 405 165 397, e-post: kerstin.lindholm@sottunga.ax

Anbudet ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 20 juni 2023 kl. 15.00 under adress: Utbildningschef Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller via e-post: kerstin.lindholm@sottunga.ax  

Sottunga den 7 juni 2023.
Bildningsnämnden
www.sottunga.ax

 

Publicerad 7.6.2023
Uppdaterad 7.6.2023