Farleden mellan Stora Lökviksören - Sottunga Färjfäste stängs av 9/10

Publicerad 2.10.2023 17:50

Farleden, mellan Stora Lökviksören och Sottunga färjfäste, som nyttjas av skärgårdsfärjorna på södra linjen kommer att stängas av. Orsaken till avstängningen är att farleden ska muddras och förbättras till sjöledsklass 3 med ett leddjupgående på 4,1 m.

Måndag 9 oktober 2023 kommer farleden mellan Stora Lökviksören och Sottunga färjfäste stängas av för sjötrafik på grund av muddringsarbete inom farledsområdet. Tidpunkten för när farleden kan öppnas för sjötrafik igen är beroende av höstens väderlek men beräknas ske i mitten av februari 2024.

Under perioden som farleden är avstängd kommer sjötrafiken till Sottunga färjfäste att ledas via den stora farleden med ett djup om 8,2 meter som går i sundet mellan Hamnö och Ljungö. Körsträckan för södra linjen kommer att vara ca 1,7 sjömil längre i respektive riktning.

Påverkan på sjö- och busstrafik

Sjövägen för Södra linjens färjor blir ca 10 minuter längre i båda riktningar. Kombinerande bussar i Långnäs kommer att vänta på färjan i möjligaste mån. Resenärer ombeds kontakta besättningen om de vill åka med kombinerande buss från Långnäs.

Turlistorna för buss och färja bibehålls och resenärerna ombeds planera in ca 10 minuter längre sjöväg och upp till tio minuters förseningar vissa bussturer. 

 

Med vänliga hälsningar

ÅLANDSTRAFIKEN

Infrastrukturavdelningen / Department of Infrastructure

 

 

Ålands landskapsregering/

Government of Åland

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN

+358 18 25 600

 

Vi förvaltar och utvecklar självstyrelsen och
samhällsresurserna för en hållbar framtid.

Publicerad 2.10.2023
Uppdaterad 2.10.2023