Fastställd kandidatlista i lagtingsvalet 2023

Publicerad 21.9.2023 17:22

Av centralnämnden för lagtingsval fastställd kandidatlista i lagtingsvalet 2023. Kandidatlistan fastställd 18.9.2023. Listan offentliggörs på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla i enlighet med 48 § 2 mom. vallagen (2019:45) för Åland.

Publicerad 21.9.2023
Uppdaterad 21.9.2023