Kommunsekreteraren informerar

Publicerad 11.4.2023 16:02

Kontroll av privata avloppsanläggningar

Kommunfullmäktige har tidigare uppmanat till en kontroll av privata avloppsanläggningar, dvs anläggningar som inte är anslutna till avloppsnätet. Avsikten är nu att påbörja en sådan inspektion på våren. Kommunen anlitar utomstående sakkunnig. Vid inspektionen kontrolleras om anläggningarna uppfyller dagens krav på rening eller om åtgärder rekommenderas. Fastighetsägare kontaktas innan inspektion.

Renovering av Lärarbostaden

Avsikten är att bostaden ska få nytt plåttak och att avloppsrör förnyas. Arbetet med att förnya fasaden fortsätter också. Det blir tilläggsisolering och brädfodring lika som på södra gaveln runt hela byggnaden. Nya fönster och dörrar sätts också in. Under året är det tänkt att dränering ska utföras men till det arbetet finns ännu ingen entreprenör.

Nymars tak

Taket på Nymars ska också bytas ut detta året. Under renoveringsarbetena kan det bli begränsad framkomlighet runt huset.

 

Kennet

Publicerad 11.4.2023
Uppdaterad 11.4.2023