Lagtingsval och kommunval 15 oktober 09:00-20:00

Publicerad 18.8.2023 14:04

I kommunvalet i Sottunga skall väljas 9 st kommunfullmäktige.

Anhållan om offentliggörande av kandidatlista och anmälan om bildande av valförbund ska inlämnas till kommunkansliet i Sottunga, senast måndagen den 11 september 2023 kl 16:00.

Handlingarna får även sändas per post till centralnämndens kansli vid kommunkansliet i Sottunga och skall då vara nämnden tillhanda senast nämnda dag och klockslag.

 

Centralnämndens adress är: Centralnämnden i Sottunga

22720 Sottunga

 

Sottunga den 17.08.2023

Publicerad 18.8.2023
Uppdaterad 18.8.2023