Ombygnad av Sottunga färjfäste

Publicerad 4.10.2022 11:38 | Uppdaterad 4.10.2022 11:39

Landskapsregeringen håller just nu på med förfrågningsunderlaget och beräknar att kunna gå ut på anbudsförfrågan under hösten.

Under våren är det tänkt att ett tillfälligt färjfäste byggs och att det är paus under sommaren innan ombyggnadsarbetet startar efter semestern. Byggtiden beräknas pågå fram till årsskiftet.

 

När det gäller muddringen så är det tänkt att gå ut på upphandling under hösten för att ha allt klart inför själva muddringen som planeras pågå hösten 2023 och vintern 2024. Det kommer att passa bra med att trafiken går på tillfälliga färjfästet när muddringen av farleden pågår. Under tiden som muddringen pågår kommer farleden att vara stängd och farleden via Ljungö användas.

Mer info i pdf-filen till höger.

Publicerad 4.10.2022
Uppdaterad 4.10.2022