Pressmeddelande Södra Linjen 2023

Publicerad 26.10.2023 13:29 | Uppdaterad 26.10.2023 13:51

Skärgårdstrafikens kunder till och från Sottunga uppmärksammas på ändrad trafikering under tiden som muddringen pågår.

Under tiden som muddringen av farleden väster om Sottunga pågår ombedes kunder som åker till och från Sottunga att boka plats eller beställa färjan. Detta gäller även passagerare utan fordon. Denna ändring görs för att spara bränsle och tid eftersom invikningen till Sottunga är lång då farleden är stängd under muddringen.

Ändringen träder i kraft 30 oktober 2023 och gäller tills farleden kan öppnas efter muddringen. Tidpunkten för när farleden kan öppnas för sjötrafik igen är beroende av höstens väderlek men beräknas ske i mitten av februari 2024.

Ytterligare information

Läs mer om muddringsprojektet på regeringens webbsida:

https://www.regeringen.ax/muddring-sottunga

Trafikplanering

Sten Schauman, upphandlare, transportbyrån

Telefon + 358 18 25156, +358 40 1719980

E-post: sten.schauman@regeringen.ax

Publicerad 26.10.2023
Uppdaterad 26.10.2023