Var med och bidra med din åsikt gällande färjetrafiken i Ålands skärgård!

Publicerad 22.9.2022 14:44

I denna enkät ombeds ni att besvara frågor om hur ni förhåller er till färjetrafiken i Ålands skärgård. Enkäten utförs i syfte att sammanställa och utvärdera hur Ålands skärgårdstrafik upplevs idag och hur den kan utvecklas i framtiden. Den tar 5-10 minuter att svara på och er åsikt är viktig för oss, ni är självklart anonym. Enkäten utförs av ett oberoende konsultföretag vid namn Blue Advisory Group på uppdrag av Ålands Landskapsregering.

 

 

Länk till enkäten - https://forms.gle/WbUuPRWkNzc2MuXg7

 

Tack för era svar!

Publicerad 22.9.2022
Uppdaterad 22.9.2022