Ensamföretagarstödet

Finska staten har beslutat att dela ut statsunderstöd om 250 miljoner euro till kommunerna. Statsunderstödet ges för att kommunerna i sin tur ska kunna bevilja verksamhetsstöd till ensamföretagare som påverkats negativt till följd av Covid-19. Stödet till ensamföretagare är ett fast belopp på 2 000 euro. Det är nu möjligt att lämna in ansökan om verksamhetsstöd. Ensamföretagaren ska ansöka om stödet senast 30.9.2020. 

Ålands kommunförbund sköter handläggning av ansökningarna om verksamhetsstöd för Sottungas kommun. Kommunsekreteraren i Sottunga fattar sedan beslut om utbetalning av verksamhetsstöd till ensamföretagare i kommunen. Läs mer och ansök via Ålands kommunförbunds webbplats. Du når e-formuläret här.

Om du har frågor om ansökan kan du kontakta Ålands kommunförbunds handläggare för verksamhetsstöden, Tony Asumaa per e-post (stod@kommun.ax) eller per telefon +358 (0)40 51 83 214. 

Publicerad 4.6.2020
Uppdaterad 4.6.2020