Hemvård

Hemservice

Taxan bestäms utgående från inkomst och antalet besök. Hemservicetaxan beskrivs i detalj i  socialnämndens beskrivning över taxor. Hemvårdaren får km-ersättning vid skjuts i samband med hemservice.

Färdtjänst

Klienten betalar 25 % av färdtjänstkostnaden.

Måltidsservice

Måltidsavgiften för pensionärer är 7,50 € per måltid. Ingen extra transportavgift tillkommer. Då skolköket är öppet är måltidavgiften för anställda 7,50 €/måltid och för utomstående 8,50 €/måltid.

Publicerad 24.11.2016
Uppdaterad 4.6.2020