Hemvård

Hemservice

Äldreomsorgens klientavgifter beräknas i enlighet med landskapslag (2022:91) om klientavgifter inom socialvården samt ändring av landskapslag om klientavgifter inom socialvården fr.o.m. 01.01.2024. Avgifterna för service får inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen. Hemservicetaxan beskrivs i detalj i  omsorgsnämndens beskrivning över taxor. Hemvårdaren får km-ersättning vid skjuts i samband med hemservice.

Färdtjänst

Sköts av Kommunernas socialtjänst k.f

Måltidsservice

Måltidsavgiften för pensionärer är 7,50 € per måltid. Ingen extra transportavgift tillkommer. 

Publicerad 24.11.2016
Uppdaterad 15.4.2024