Kontakt

Besöksadress

Sottunga by
AX-22720 Sottunga

Kommunkansliets öppettider

Kommunkansliet är bemannat:

tisdag- torsdag 09.00 -15.00

Öppethållningstiderna varierar beroende på kommunsekreterarens uppdrag, exempelvis möten

Kontaktas vid behov på 018 55 125 eller e-post

Telefon

Tel. +358 (0)18-55125 

Fax

Faxnummer: +358 (0)18-55260

Postadress

Sottunga kommun
AX-22720 Sottunga
ÅLAND, Finland

Publicerad 8.12.2016
Uppdaterad 1.3.2017