Bobarhetsprojekt

Hur bobara är vi? 

Bobarhet är en metod för öar som lider av minskande befolkning, svag attraktionskraft för inflyttning och kraftig säsongsvariation på grund av ett starkt besökstryck. Metoden är utvecklad av öbor, för öbor och utförs i huvudsak av öborna själva. 

Nu inleds projektet "Hur bobara är vi?" med första fasen av bobarhetsanalyser av alla skärgårdskommunerna. Två projektledare är anställda och i början av juni ska representanter från kommunerna utbildas i metoden. 

Mer info och kontaktuppgifter finns på 

Företagsam skärgårds hemsida www.skargarden.ax

Publicerad 29.6.2022
Uppdaterad 29.6.2022