Kulturnämnden hälsar

Infon på bild

Dags att anmäla sig till årets utfärd, till Pommern & Sjöfartsmuseet!

Ta gärna med din egen lunchmat så har vi picknick tillsammans i Badhusparken.

 

Anmälan till Shanto (0457 - 3456 356, svante.odmark@sottunga.ax)

Senast 16 maj. Samåkning eftersträvas i möjligaste mån.

Publicerad 13.5.2024
Uppdaterad 13.5.2024