KUNGÖRELSE Presidentval 2024

Presidentval förrättas söndagen den 28 januari från
kl.9.00 till 20.00 på kommunens bibliotek.

Förtidsröstning anordnas den 17.1 och 20.1.2024
kl. 13.00-15.00 på kommunkansliet i Sottunga.

Den som till följd av sjukdom eller handikapp inte kan
rösta i vallokal eller ett allmänt förtidsröstningstillfälle
kan anhålla om förtidsröstningshandlingar från
kommunala centralnämnden i Sottunga tel
04575238230 . Anhållan skall göras senast den 16
januari 2024 kl. 16.00.

Centralnämndens adress är: Centralnämnden i Sottunga
kommun, 22720 Sottunga 

/Anita Hildén, ordförande

Publicerad 16.1.2024
Uppdaterad 16.1.2024