Ledig Tjänst!

Verksamhetsledare, 60%, Moderskapsvikariat.

Till tjänsten hör naturligt en del resor. Tjänsten är 60% som börjar 1.8.2022 och pågår till hösten 2023. Lön för 100% är 3 434 € (föreningen följer AKTA d.v.s. kommunernas kollektivavtal). Huvudsaklig stationering är i föreningens lokaliteter på Landsbygdscentrum Jomalagårdsvägen 16, 22150 Jomala.

Mer info: https://skargarden.ax/wp-content/uploads/2022/05/Moderskapsvikariat-verk...

Ansökan senast 22.5.2022 till agneta.wackstrom@skargarden.ax 

Publicerad 5.5.2022
Uppdaterad 5.5.2022