Ett litet stavfel har hamnat med i tidningen, sista dagen att skicka in material är 28.5 (kl.18) gäller både tidningen och telefonlistan.