Plogning

Plogningsavgifter för privata infarter

Angivna plogningsavgifter är inklusive moms.

Plogning av väg inklusive vändplan, vilka är utmärkta med plogpinnar plogas vid beställning på kommunens försorg. Genom att betala grundavgift på 60 € får man denna plogning, samtidigt som man godkänner systemet med efterdebitering. Utöver grundavgiften betalar man för antalet plogningar samt differentierat så att man betalar mera för en längre plogsträcka. Plogsträckan räknas alltid för varje plogbeställning från huvudväg.

För en sträcka per gång (pris inklusive moms):

0-100 m  12 €
101-200 m  14 €
201-400 m  16 €
401-1000 m 18 €
över 1000 m  20 €

Maxavgift vid 25 plogningar.

Antalet plogningar registreras och bestäms av plogaren. Man kan vid bortavaro avbeställa plogning för viss tid eller göra tilläggsbeställning vid behov.

Faktura för utförda plogningar faktureras enligt plogarens listor efter säsongens avslut på våren. Detta system förutsätter att alla som behöver plogning solidariskt deltar i kostnaderna för plogning av respektive väg för att kommunen skall få kostnadstäckning. Systemet införs första året på prov.

Publicerad 24.11.2016
Uppdaterad 4.12.2023