Ledigt jobb! Dagshemföreståndare

Publicerad 13.9.2023 19:19 | Uppdaterad 13.9.2023 19:20

Bildningsnämnden söker till Sottunga daghem för tiden den 2.10.2023 – 30.6.2024

En daghemsföreståndare på 83,66 % av allmän arbetstid (32 h/vecka)

Vi söker dig som tycker om att samarbeta, är målmedveten, empatisk och entusiasmerande. Behörighetskrav i enlighet med landskapsförordningen (2020:99) om barnomsorg och grundskola.

Intresserad? Kontakta utbildningschef Kerstin Lindholm: mobil +358 405 165 397, e-post: kerstin.lindholm@sottunga.ax

Ansökningshandlingarna ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 25 september 2023 kl. 15.00 under adress: Utbildningschef Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller via e-post: kerstin.lindholm@sottunga.ax

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inrättas.

Straffregisterutdrag ska uppvisas.

Sottunga den 11 september 2023.

Bildningsnämnden

www.sottunga.ax

Publicerad 13.9.2023
Uppdaterad 13.9.2023