Anslagstavla

Publicerad 25.8.2023 09:29

Bildningsnämnden söker till Sottunga grundskola

En kock med tillträde snarast. Arbetstid 15 – 20 timmar i veckan. Lön 16,76 € i timmen.

Publicerad 18.8.2023 14:04

I kommunvalet i Sottunga skall väljas 9 st kommunfullmäktige.

Publicerad 7.7.2023 19:28

Vi har haft årsmöte och som ordinarie styrelsemedelmmar fortsätter Björn Rönnlöf, Märta Grunér, Max Pettersson, Mikael Aaltonen, Monica Heidemann och Maj-Britt Jansson.

Publicerad 7.6.2023 17:00

Bildningsnämnden söker till Sottunga grundskola 
En kock fr.o.m. den 14.8.2023 och tillsvidare. Arbetstid 15 – 20 timmar i veckan. Lön 16,76 € i timmen.

Publicerad 7.6.2023 16:55

Bildningsnämnden begär in anbud på matportioner till Sottunga grundskola för tiden 16.8.2023 – 7.6.2024. Behovet är två matportioner per dag; måndag – fredag under skolans arbetsdagar.

Publicerad 1.5.2023 20:05

Polismyndighetens tillståndsenhet besöker Sottunga torsdagen den 25 maj 2023.

Publicerad 24.4.2023 16:37

Ålands Södra Skärgårdsförsamling

Sottunga kapellförsamling 

Sommarjob för ungdomar 

Publicerad 11.4.2023 16:02

Kontroll av privata avloppsanläggningar

Publicerad 23.3.2023 11:35

Bästa Sottungabor!

Pga byte av telefonsystem på ÅHS fungerar det inte att nå Sottunga mobilen och teleQ på det gamla numret.

Nytt nummer from nu; +358 - 018-533793

OBS!

Publicerad 23.3.2023 11:16

Förhandsröstning för riksdagsvalet

23.3, 25.3 och 28.3 kl. 13 – 15 i kommunkansli.

Röstning på valdagen 2.4 i Biblioteket kl. 9 – 20

Sidor

Publicerad 29.8.2018
Uppdaterad 7.4.2022